0

Burak cz. 5

Odmian jest bardzo wiele, a ilość ich mnoży się z każdym rokiem; przytaczamy tu tylko odmiany ważniejsze. Burak biały sląski, ma kształt gruszkowaty, o liściu cienkim, jasnozielonym, o brzegach lekko sfałdowanych; głowa niewiele nad ziemię wystaje, miąższ biały. Jest on dosyć wymagający co do ziemi, ale wytrzymalszy na zmiany atmosferyczne od dwóch

0

Burak cz. 4

Jako pastewne bywają także obecnie zalecane buraki t. zw. półcukroice, różowe, flaszkowate, niezbyt wielkie, hodowli Vilmorina. Po wykryciu cukru krystalicznego w buraku pastewnym przez Marggrafa w r. 1747 i po założeniu pierwszej cukrowmi buraczanej przez Acharda w r. 1796 utrwaliło się powoli drogą systematycznych badań przekonanie, że można znacznie podnieść cukrowość buraków

0

Burak cz. 3

Z pomiędzy odmian o korzeniach długich wyróżniają się: 1) Buraki czerwone Mamuty, najdłuższe ze znanych, walcowate, ku końcowi niewiele zwężające się. Wydają najobfitsze zbiory na gruntach nadrzecznych, próchniczno-gliniastych, z głęboką warstwą rodzajną. 2) Buraki olbrzymie pałkowe, nad ziemię wyrastające, żółte lub czerwone, udają się dobrze na zwięźlejszym gruncie. 3) Buraki olbrzymie Pohla,

0

Burak cz. 2

Z nawozów pomocniczych dobrze skutkują nawozy azotowe w połączeniu z fosforowymi: gdzie w ziemi brak wapna i potasu, tam trzeba dodać i tych składników. Ażeby pędy nasienne mogły wyrosnąć należycie, kwitnąć i dojrzałe nasienie wydać, na to potrzebują sprzyjających warunków, a mianowicie dostatecznej ilości wilgoci aż do zakwitnięcia, następnie pogody podczas kwitnięcia,

0

Burak cz. 1

Do działu tego zaliczamy rośliny, wydające nasienie  zwykle w drugim dopiero roku. Hodowla ich nasienia wymaga większej umiejętności, troskliwości, naraża na większe ryzyko, lecz zapewnia też większe zyski, niż uprawa ziemiopłodów jednorocznych, gdyż za nasienie takie znacznie wyższą otrzymujemy cenę. Ważny wpływ wywiera tu wybór osobników, mających dać nasienie w przyszłym roku,

0

Doświadczenia zbiorowe cz. 3

Na skutek odezwy prezydium sekcji przemysłu rolnego Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Ruskiego Przemysłu Rolnego, zapraszającej do przyjęcia udziału w doświadczeniach, zgłosiło się 57 ziemian z różnych okolic kraju. Nasienie siedmiu odmian pszenicy tj. Frankensteińskiej, Square head, Sandomierki, Puławki, Płockiej, Wiktorii i Modliborzyckiej, po 20 funtów z każdej odmiany, nabyte staraniem i kosztem

0

Doświadczenia zbiorowe cz. 2

My szczególniej powinniśmy przede wszystkim zająć się wypróbowaniem naszych odmian krajowych, a dopiero gdybyśmy zauważyli, że nie dają nam tego, czego od nich spodziewaliśmy się i nie opłacają trudów, podejmowanych około ich uprawy, sprowadźmy sposobem próby odmiany zagraniczne, znane z dobroci i starajmy się je zaklimatyzować. Ażeby prace, w tym kierunku przedsięwzięte,

0

Doświadczenia zbiorowe cz. 1

Im starszą jest pewna odmiana lub nowo wytworzona rasa, im dłużej wystawioną była na oddziaływanie czynników zewnętrznych, tern większe posiada ustalenie swoich cech. Wszystkie rasy nasze miejscowe, przystosowane do pewnych warunków przez wiekowy dobór, posiadają znacznie większą stałość, aniżeli rasy, niedawno dopiero powstałe. Nie wymarzają one prawie nigdy, nie cierpią tak od

0

Główne odmiany zbóż cz. 23

Zaliczamy do tego działu: owies biały węgierski, bezostny, na gruncie odpowiednim wyrasta wysoko i daje ziarno dorodne; uprawiany we Francji i w południowo-wschodniej Europie, owies czarny wigierski, ościsty lub bezostny, o ziarnie czarnym, lekkim, z grubą łuską, niezmiernie wytrzymały na zmiany atmosferyczne, jest szczególniej rozpowszechniony w górzystych okolicach Węgier, Bułgarii, Galicji i

0

Główne odmiany zbóż cz. 22

Wczesnym jest także owies Ligowo, plenny, wyróżniający się grubym, dorodnym ziarnem. Kanarek, tak nazwany od złoto żółtawego zabarwienia wiech i ziarna, szkocki wczesny, Wellcome, o ziarnie bardzo grubym, ciężkim, lecz wybredny co do gruntu, Szatiłowski, pochodzący od owsa białego francuskiego. Do średnio wczesnych zaliczamy: duński, o słomie grubej, długiej i dorodnym ziarnie,