0

Główne odmiany zbóż cz. 23

Zaliczamy do tego działu: owies biały węgierski, bezostny, na gruncie odpowiednim wyrasta wysoko i daje ziarno dorodne; uprawiany we Francji i w południowo-wschodniej Europie, owies czarny wigierski, ościsty lub bezostny, o ziarnie czarnym, lekkim, z grubą łuską, niezmiernie wytrzymały na zmiany atmosferyczne, jest szczególniej rozpowszechniony w górzystych okolicach Węgier, Bułgarii, Galicji i

0

Główne odmiany zbóż cz. 22

Wczesnym jest także owies Ligowo, plenny, wyróżniający się grubym, dorodnym ziarnem. Kanarek, tak nazwany od złoto żółtawego zabarwienia wiech i ziarna, szkocki wczesny, Wellcome, o ziarnie bardzo grubym, ciężkim, lecz wybredny co do gruntu, Szatiłowski, pochodzący od owsa białego francuskiego. Do średnio wczesnych zaliczamy: duński, o słomie grubej, długiej i dorodnym ziarnie,

0

Główne odmiany zbóż cz. 21

Na grunta nadrzeczne, piaszczysto-gliniaste, glinkowato marglowate, bogate, z głęboką warstwą rodzajną, sprowadzać by należało odmiany angielskiej i duńskiej produkcji, przeciwnie zaś na ziemie mniej z natury żyzne, lżejsze, nadają się więcej odmiany morawskie, a zwłaszcza jęczmień Hanna i jęczmień nasz krajowy Nadwiślański. Owies, (Wena sativa L.), jest rośliną, bardzo u nas rozpowszechnioną,

0

Główne odmiany zbóż cz. 20

C) Jęczmień paivi. Uprawiany w Danii, Szwecji, Anglii i Francji, ma kłos prosto stojący, płaski, od dołu szerszy, a ku górze zważony, z długimi ośćmi, wyrastającymi wachlarzowato i przedstawiającymi niejakie podobieństwo do pawiego ogona. Wymaga gruntu żyznego, z tego powodu nie jest bardzo rozpowszechniony. Z tego, co powiedzieliśmy o gatunkach i odmianach

0

Główne odmiany zbóż cz. 19

Z jęczmienia tego, uprawianego w różnych warunkach gleby i klimatu, uszlachetnianego przez różnych hodowców, wytworzono wielką ilość pododmian, odznaczających się wysokimi zaletami, jako jęczmień browarny. Należą do tego działu: Hallet’a Chevalier, Annat (wyhodowany w Szkocji), Oregon (pochodzenia amerykańskiego), Probstejski (z Holsztynu), Heine’go Chevalier, jęczmień Saalski (w okolicy Halli nad Saalą wyprodukowany), jęczmień

0

Główne odmiany zbóż cz. 18

Z pomiędzy odmian o ziarnie nagim wyróżnić należy jęczmień himalajski, którego ziarno duże, brunatne, podobne z wejrzenia do żyta, nadaje się wybornie do wyrobu kaszy, oraz mąki, która zmieszana z mąką pszenną lub żytnią, daje smaczny chleb. Wymaga gruntu żyźniejszego i uprawy staranniejszej, co w połączeniu z łatwym wykruszaniem się ziarna i

0

Główne odmiany zbóż cz. 17

Więcej znanymi odmianami są: jęczmień norweski i peruwiański. 2) Jęczmień czterorzędowy. Kłos składa się z sześciu rzędów, ustawionych jednak nie symetrycznie obok siebie, lecz przeciwległe po nad sobą, w skutek czego wygląda jakby nastroszony, z dwóch stron wyraźnie ściśnięty. Jęczmień czterorzędowy ozimy dojrzewa wcześnie, daje sprzęt obfitszy od jarego, dla guberni północnych

0

Główne odmiany zbóż cz. 16

Jęczmień (Hordeum vulgare L.), zajmuje bezspornie pomiędzy zbożami jarymi najwybitniejsze miejsce. Ziarno jego nie tylko dostarcza paszy i cennego materiału do wyrobu różnych gatunków kaszy, ale nadto obszerne ma zastosowanie w przemyśle piwowarskim i gorzelniczym, skutkiem czego zawsze jest chętnie nabywane, a produkcja jego w wielu razach może stanowić ważne źródło dochodu

0

Główne odmiany zbóż cz. 15

Trzeba przeznaczać pod nie ziemie wynawożone lub posiadające dostateczny zasób naturalnej żyzności. Zwracamy uwagę, że przy wczesnym siewie i odpowiedniej uprawie można z każdej krzycy dochować się żyta świętojańskiego. Z nowszych odmian wiele rozgłosu miały żyta: Szlansztedzkie i Petkuskie. Zyto Szlansztedzkie ma istotnie wygląd imponujący, słomę i kłosy olbrzymie; próby, przeprowadzone z

0

Główne odmiany zbóż cz. 14

Wymaga wcześniejszego siewu, krzewi się silniej, aniżeli zwyczajne. Zaznaczyć należy, że i żyto zwyczajne, umieszczone w dobrych warunkach, przybiera własność lepszego krzewienia się. Krzyca wydaje grubszą, sztywniejszą słomę, dłuższe, grubsze kłosy i większe ziarno. Zbiór powinien być przedsiębrany przed zupełnym dojrzeniem, gdyż ziarno łatwo wypada z plew. Wymieniamy tu niektóre z kilkudziesięciu