Burak cz. 16

Co się tyczy sadzenia nasienników buraków pastewnych, to w niektórych podręcznikach radzą wysadki sadzić w ziemię tylko tak głęboko, jak buraki rosły w pierwszym roku; jest to zasada mylna, gdyż nawet i odmiany całkiem nad powierzchnią ziemi rosnące, trzeba umieszczać tak, aby z ziemi tylko korona buraka wyzierała.

.Mówiąc o szkółkach zbożowych w Svalöf, uwydatniłem już, że samo wybieranie najlepszych ziaren i kłosów nie wystarcza i nie prowadzi do celu. Jedynie przez dobór jednej lub kilku wyborowych roślin i rozmnażanie ziarna, z nich otrzymanego, na oddzielnych kawałkach, gdzie by nie uległy skrzyżowaniu przez inne odmiany, zdołamy w należyty sposób wyzyskać dziedziczność w celach hodowlanych.

Tę samą zasadę zaczęto w nowszym czasie stosować także i przy hodowli nasienia buraczanego. Za punkt wyjścia służy więc jeden lub kilka typowych buraków, posiadających wszystkie dodatnie cechy, których następne pokolenie poddajemy stałej, ścisłej selekcji.