Burak cz. 16

Co się tyczy sadzenia nasienników buraków pastewnych, to w niektórych podręcznikach radzą wysadki sadzić w ziemię tylko tak głęboko, jak buraki rosły w pierwszym roku; jest to zasada mylna, gdyż nawet i odmiany całkiem nad powierzchnią ziemi rosnące, trzeba umieszczać tak, aby z ziemi tylko korona buraka wyzierała.

.Mówiąc o szkółkach zbożowych w Svalöf, uwydatniłem już, że samo wybieranie najlepszych ziaren i kłosów nie wystarcza i nie prowadzi do celu. Jedynie przez dobór jednej lub kilku wyborowych roślin i rozmnażanie ziarna, z nich otrzymanego, na oddzielnych kawałkach, gdzie by nie uległy skrzyżowaniu przez inne odmiany, zdołamy w należyty sposób wyzyskać dziedziczność w celach hodowlanych.

Tę samą zasadę zaczęto w nowszym czasie stosować także i przy hodowli nasienia buraczanego. Za punkt wyjścia służy więc jeden lub kilka typowych buraków, posiadających wszystkie dodatnie cechy, których następne pokolenie poddajemy stałej, ścisłej selekcji.

One Response to “Burak cz. 16”
  1. Reklama says: