Choroby wirusowe ziemniaków

Choroby wirusowe

Choroby wirusowe

Do najważniejszych chorób wirusowych ziemniaka należą: liściowój, mozaika, kędzierzawka i plamistość smugowata.

Walka z chorobami wirusowymi sprowadza się do użycia możliwie zdrowych niepodlegających wirusom sadzeniaków. Ziemniaki takie można nabyć w dobrze prowadzonych gospodarstwach nasiennych. Byłoby też pożądane, aby każde gospodarstwo rolne, niezakupujące ziemniaków sadzeniaków, posiadało specjalne poletko do produkcji ziemniaków sadzeniaków. Na poletku tym należy w czasie wegetacji usuwać krzewy chore i zostawiać tylko krzewy zdrowe. Poza tym należy nać ziemniaczaną zraszać cieczą bordoską z dodatkiem wyciągu tytoniowego.

Instruktorzy powiatowi pomogą rolnikom do dobrego prowadzenia walki z chorobami wirusowymi, które obniżają nam plony oraz są dla nas przeszkodą w sprzedawaniu ziemniaków zagranicę.

Liściowój

Choroba objawia się w postaci zawijania się brzegów blaszek liściowych do góry; przy silnym występowaniu choroby, blaszka przybiera kształt cylindrycznej rurki. Liść chory przybiera kolor żółtawy i blaszka jego staje się grubszą i więcej szorstką. Występowanie choroby rozpoczyna się od liści dolnych.

Notowane są wypadki, gdy choroba obniża plony ziemniaków o 80-90%.

Kędzierzawka

Choroba objawia się jak gdyby w niedorozwinięci na długość głównej żyłki blaszki liściowej ziemniaka, sama blaszka staje się falistą, brzegi blaszki zawijają się ku dołowi.

Liście chorych krzewów żółkną i przedwcześnie opadają.

Mozaika

Choroba objawia się w niejednolitym zabarwieniu blaszki liściowej. Widzimy na blaszkach liściowych roślin chorych plamki koloru żółtawego, jasno zielonego aż do ciemno zielonego, różnych kształtów i rozrzucone bez prawidłowości.

Plamistość smugowata

Choroba występuje w postaci licznych ciemnych, wielokątnych plamek, równomiernie rozrzuconych po całej blaszce liściowej. Plamki widoczne są zarówno z górnej jak i dolnej strony. Na łodygach występują smugi brunatno zabarwione. Liście porażone marszczą się i więdną, na ogonkach liściowych pojawiają się ciemne smugi, wreszcie liście odpadają zupełnie, lub zwiędłe zwieszają się ku dołowi.