Burak cz. 17

Chcąc zapewnić sobie postęp w uszlachetnieniu także i w łatach następnych, należy corocznie wybierać z większej ilości wysadków pewną, niewielką ilość egzemplarzy, obdarzonych wyraźnie cechami pożądanymi, a nasienie z nich zbierać oddzielnie.

W ostatnim czasie hodowla nasion buraczanych bardzo się u nas rozwinęła. Pierwsze miejsce zajmują gubernie Południowo-Zachodnie i Królestwo Polskie, gdzie hodowla prowadzi się racjonalnie. Do powiększenia produkcji w gub. Południowo-Zachodnich przyczynił się niemało dr. 8. Kudelka, który pierwszy słowem i czynem zaczął zachęcać do hodowli nasienia własnego i który w wielu majątkach zaprowadził selekcję na naukowych zasadach. Z biegiem czasu firmy zagraniczne w wielu okolicach zupełnie zostały tam wyrugowane. Trzy tylko gubernie: Podolska, Kijowska i Wołyńska więcej obecnie produkują nasienia, aniżeli połowę tego, co cała Rosja potrzebuje. Dzisiaj jest więc już nadprodukcja.