Ziemniaki cz. 4

Z pomiędzy różnych sposobów sadzenia, sadzenie pod pług uważa się za najmniej odpowiednie. W pewnych jednak razach, a mianowicie na roli suchej lub łatwo zachwaszczającej się, sposób ten jest uzasadniony. Zwykle sadzi się kłęby co drugą skibę, sadząc je w pulchną, wyoraną ziemię, a nie kładąc ich, jak to często się robi, na twardą podeszwę wyoranej skiby.

Sadzenie w radliny polega na tym, że grunt odpowiednio przygotowany rozoruje się obsypnikami w radliny takiej szerokości, w jakiej rzędy ziemniaków znajdować się mają; następnie w bruzdach między radlinami umieszczają się kłęby, a w końcu przykrywa się je przez rozorywanie radlin. Można także sadzić kłęby pod motykę na grzbietach roślin, wtłoczonych poprzednio walcem.

Sadzenie pod motykę lub rydel wykonywa się w ten sposób, że po zrównanej dokładnie powierzchni gruntu przejeżdża się znacznikiem wzdłuż i w poprzek pola; na przecięciach, stąd powstałych, rydlem lub motyką robią się dołki i w takowych umieszczają kłęby.

Pielęgnowanie po zasadzeniu polega na bronowaniu, użyciu motyki, pielników i obsypników.

Do zbioru ziemniaków przystępuje się w chwili zupełnego ich dojrzenia.

Kłęby pokaleczone motyką, nabolałe i drobne zbiera się oddzielnie. Przez zimę przechowujemy zwykle ziemniaki w kopcach długich, 6 do 7 stóp szerokich, a 24 do 3 stóp wysokich.

Sypiemy je w kopce, o ile możności w suchym stanie, po usypaniu nakrywamy kopce warstwą słomy na 4 do 5 cali grubą, a następnie 3 do 4 calową warstwą ziemi, którą dobrze trzeba uklepać, dla zabezpieczenia od przesiąkania deszczowej wody. Pozostawienie górnej części kopca bez przykrycia ziemią ułatwia parowanie, ulatnianie się wilgoci z kłębów, a tern samem przyspiesza ich wysychanie.

W pierwszej połowie Listopada kopce przykrywają się jeszcze do 30 cali grubą warstwą ziemi. Przechowywanie kłębów w jamach czyli dołach praktykuje się tylko u włościan.

Plon bywa bardzo różny, zależny w wysokim stopniu od odmiany i sposobu uprawy; gdy np. Dabery dają przeciętnie z morga 40 lub 60 korcy, to nowsze odmiany jak: Maerckery, Woliltmany itp. dają w tych samych warunkach nieraz przeszło 100 korcy.