Choroby lnu

Len uprawa

Len uprawa

Więdnięcie lnu albo fuzarioza lnu

Choroba powodowana jest przez grzyb pasożytniczy i ujawnia się w postaci więdnięcia, żółknięcia i zamierania roślin lnu. Rośliny opanowane przez chorobę łatwo wyrywa się z gleby. Grzyb pasożytniczy żyje w łodydze rośliny. Zaraza przenosi się za pośrednictwem nasion gleby. Środki zaradcze:

 1. Uprawa odmian odpornych,
 2. Stosowanie płodozmianu, w którym len przychodzi co 7-my rok.
 3. Stosowanie zapraw suchych (ziarnik).
 4. Roszenie lnu chorego zdała od pola, na którym w przyszłości ma być uprawiany len.

Zgorzel siewek

Choroba powodowana przez grzyb pasożytniczy występuje na liścieniach tworząc plamki okrągłe koloru żółtawego. Z czasem liścienie zupełnie czernieją i zamierają. Choroba przedostaje się na korzeń, tworząc tu szczelinki i drobne żółtawo różowe plamki. Siewka, silnie opanowana przez zgorzel, ginie. Rośliny, które rozwinęły się z siewek chorych wydają słabsze włókno. Zaraza przenosi się za pośrednictwem nasion i gleby.

Środki zaradcze:

 1. Wysiewać nasiona zupełnie zdrowe.
 2. Unikać wysiewania nasion niebłyszczących.
 3. Niszczyć resztki roślinne z upraw zarażonych zaraz po zbiorze lnu.
 4. Płodozmian, w którym len sieje się co 7 lat.

Rdza lnu

Choroba ta powodowana przez grzyb pasożytniczy pojawia się na początku lata i występuje w postaci pomarańczowych plamek na łodyżkach, liściach a niekiedy i na torebkach nasiennych. Plamki te wypełnione są zarodnikami, za pomocą których szerzy się choroba od rośliny do rośliny. W drugiej połowie lata pojawiają się plamki czarne, wypełnione zarodnikami zimowymi, które są źródłem zarazy dla lnu w roku przyszłym. Włókna roślin opanowanych przez rdzę są łamliwe; znać plamy po rdzy.

Środki zaradcze:

 1. Niszczenie wszelkich resztek po roślinach, opanowanych przez rdzę.
 2. Uprawa odmian odpornych.
 3. Możliwie wczesny siew.
 4. Wysiewanie nasion oczyszczonych, bez domieszek cząstek torebek z zarodnikami.