Doświadczenia zbiorowe cz. 3

Na skutek odezwy prezydium sekcji przemysłu rolnego Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Ruskiego Przemysłu Rolnego, zapraszającej do przyjęcia udziału w doświadczeniach, zgłosiło się 57 ziemian z różnych okolic kraju. Nasienie siedmiu odmian pszenicy tj. Frankensteińskiej, Square head, Sandomierki, Puławki, Płockiej, Wiktorii i Modliborzyckiej, po 20 funtów z każdej odmiany, nabyte staraniem i kosztem stacji, rozesłane zostało przez nią we Wrześniu r. 1892, wraz z szmatem i instrukcją, które pomieszczamy poniżej.

Nazwy odmian nie zostały zakomunikowane, lecz woreczki z ziarnem oznaczono tylko numerami. Dla przekonania się o granicy różnic w plonie na tern samem polu, jedna i ta sama odmiana wysłaną została umyślnie w dwóch osobnych woreczkach, osobnymi numerami oznaczonych. Niezależnie od przesłanych odmian wysiewa się, dla porównania, na tern samem polu i w tych samych warunkach pszenicę, w danym majątku zwykle uprawianą.

Doświadczenia odbywać się będą przez cztery lata z rzędu, z tą tylko różnicą, że w następnych latach będzie użyte do siewu ziarno, już na miejscu wyprodukowane.