Ziemniaki cz. 7

W nowszym czasie zwrócono uwagę na to, że obfity plon ziemniaków zależy także i od plenności krzaka, z którego kłęby pochodzą. Niedostatecznym więc jest wybieranie do sadzenia ziemniaków odpowiedniej wielkości tj. średniaków, ważną jest także rzeczą plenność krzaka, z którego kłęby bierze się do sadzenia, gdyż przymiot ten może stać się dziedzicznym.

Nie ulega także wątpliwości, że już w jesieni przy sprzęcie dokonywany wybór kłębów z krzaków zdrowych, silnych, w połączeniu z odpowiednią uprawą, jest najodpowiedniejszym środkiem zabezpieczenia ziemniaków od chorób.

Gdyby w ten sposób udało się zwiększyć zmniejszającą się dziś wydajność „Daberów“, „Saskich cebulek“ itp., wyświadczyłoby się niemałą usługę naszym gorzelniom, nabywającym je bardzo chętnie. Doświadczenia, wykonywane przeze mnie w tym kierunku w Sobieszynie, wykazały np. u „Daberów“ dość znaczne podniesienie się plenności.

Badacz francuski Girard idzie jeszcze dalej. Według niego fizyczna selekcja, zasadzająca się na uwzględnieniu cech zewnętrznych jest niedostateczną i należy umieć rozpoznać osobniki, które zachowują cenne dziedziczne własności i te zatrzymać do dalszego rozmnażania, a nieodpowiednie odrzucać. Radzi więc poddawać chemicznej selekcji wszystkie pojedyncze kłęby, za pomocą polarymetru.

Ziemniaki, ciągle rozmnażane z kłębów, osłabiają się, tracą na plenności i zawartości krochmalu; nie kwitną przy tym wcale, lub kwitną rzadko. Uciekamy się wtedy do produkcji z nasienia; sposobu tego używali i używają z dobrym skutkiem hodowcy w Anglii, Ameryce, Niemczech i u nas.

Nowe odmiany, otrzymane z nasienia, odznaczają się cennymi przymiotami, zastępują dawne, już wyrodzone.

Natura dopomaga roślinom w akcie zapłodnienia w rozmaity sposób. W kwiatach wielu roślin znajdują się gruczołki, wydzielające słodką ciecz, która przywabia do siebie skrzydlatych gości, przybywających z pyłkiem, z innego kwiatu zabranym.

Kwiat ziemniaka jest tego pozbawionym, z tego powodu, rzadziej bywa odwiedzanym przez owady i zapładnia się zwykle sam.