Rośliny okopowe Archive

0

Ziemniaki cz. 8

Zostawiony naturze, zapładnia się niekiedy pyłkiem innego kwiatu, przyniesionego przez wiatr lub owady, o czym rolnik nieraz nic nie wie. Dzieje się to głównie za pośrednictwem różnych muszek, które przenoszą pyłek kwiatowy na znamiona innych kwiatów. Nie udowodniono wprawdzie jeszcze, czy i bez zapylenia obcym pyłkiem, nasienie ziemniaka może wytwarzać nowe formy,

0

Ziemniaki cz. 7

W nowszym czasie zwrócono uwagę na to, że obfity plon ziemniaków zależy także i od plenności krzaka, z którego kłęby pochodzą. Niedostatecznym więc jest wybieranie do sadzenia ziemniaków odpowiedniej wielkości tj. średniaków, ważną jest także rzeczą plenność krzaka, z którego kłęby bierze się do sadzenia, gdyż przymiot ten może stać się dziedzicznym.

0

Ziemniaki cz. 6

Wszystkie pędy, wyrastające z podkładek, starannie obcinano tak, że przyswajanie pokarmu mogło się odbywać tylko za pomocą zraza i jego rozgałęzienia. Po wybraniu kłębów, dokonanym w późnej jesieni, okazało się, że mieszańców nie było ani śladu, a kłęby nosiły cechę roślin macierzystych. Jako „curiosum“ przytoczyć tu wypada ciekawą próbę szczepienia, dokonaną przed

0

Ziemniaki cz. 5

Ziemniaki można rozmnażać nie tylko z kłębów całych lub pokrajanych; można je także szczepić i kopulizować lub rozmnażać z kiełków i odkładów (ablegrów). Szczepienie i okulizowanie ma na celu wyhodowanie nowych pośrednich odmian przez połączenie dwóch odmian różnych przymiotów. Przy szczepieniu wycina się z gęba kawałek w kształcie klina i umieszcza w

0

Ziemniaki cz. 4

Z pomiędzy różnych sposobów sadzenia, sadzenie pod pług uważa się za najmniej odpowiednie. W pewnych jednak razach, a mianowicie na roli suchej lub łatwo zachwaszczającej się, sposób ten jest uzasadniony. Zwykle sadzi się kłęby co drugą skibę, sadząc je w pulchną, wyoraną ziemię, a nie kładąc ich, jak to często się robi,

0

Ziemniaki cz. 3

Stwierdzono, że dawne odmiany ziemniaków, do niedawna powszechnie u nas uprawiane, straciły dziś już wiele ze swych przymiotów, są mało plenne i łatwo podlegają chorobie. Natomiast jednają sobie coraz większe uznanie nowe odmiany, wyhodowane z nasienia przez sztuczne skrzyżowanie. Ponieważ każda niemal okolica, posiadając odmienne własności gleby i klimatu, powinna posiadać inną,

0

Ziemniaki cz. 2

Odmiany średnio-późne dla lżejszych gruntów. Prof. Maercker. Nowa odmiana fabryczna i stołowa, zajmująca obecnie pierwszorzędne stanowisko, plenna i mączysta. Dojrzewa w drugiej połowie Września. Kłęby okrągławe, przypłaszczone; miąższ i łupina białe. Sutlon’s Magnum Bonum, jako stołowe są bardzo cenione, dzięki swemu delikatnemu smakowi, kłęby są podłużne, średniej wielkości, miąższ biały, łupina jasnożółta;

0

Ziemniaki cz. 1

Ziemniaki, zwane także kartoflami, perkami, pantówkami, gajdokami, barabolami, bulbami, bałabuchami itp. Z powodu wielostronnej swej użyteczności, jak również udawania się na każdym gruncie i w każdym niemal klimacie zajmują jedno z pierwszych miejsc w rzędzie roślin uprawnych. Głównym bodźcem rozpowszechnienia się ziemniaków były nieurodzaje, ludność bowiem uboższa, zagrożona straszliwym widmem głodu, mimowolnie

0

Cykoria

Z chwastu, dziko rosnącego u nas przy drogach, a nazywanego także „podróżnikiem“, przez kulturę wyhodowano roślinę uprawną, której korzenie dostarczają bardzo obecnie rozpowszechnionego surogatu kawy. Pierwotną ojczyzną fabrykacji cukru jest Holandia, a następnie Magdeburg, gdzie przemysł ten rozwinął się w ogromnych rozmiarach, zaopatrując nie tylko całe Niemcy, ale i inne kraje w

0

O marchwi

Na wiosnę, po odkryciu kopców, odrzuca się wszystkie chociażby tylko trochę nadgniłe korzenie, gdyż często dopiero po wypuszczeniu łodyg nasiennych gniją one do reszty. Najodpowiedniejsze są pod wysadki grunty lżejsze, piaszczyste z domieszką gliny, zasobne w części nawozowe, pulchne, z głęboką warstwą rodzajną. Ziemie iłowate, gliniaste lub piaski zwiewne są nieodpowiednie; to