Choroby roślin rolniczych Archive

0

Choroby chmielu

Chmiel jak i każda roślina uprawna podlega wielu chorobom, gospodarcze jednak znaczenie dla producenta posiadają dwie choroby: jedna powodowana przez mączniaka rzekomego, druga mniejszego znaczenia przez mączniaka właściwego. Mączniak rzekomy chmielu Na początku lata rośliny opanowane przez mączniaka rzekomego posiadają liście z plamami na górnej powierzchni. Plamki układają się przede wszystkim wzdłuż

0

Choroby lnu

Więdnięcie lnu albo fuzarioza lnu Choroba powodowana jest przez grzyb pasożytniczy i ujawnia się w postaci więdnięcia, żółknięcia i zamierania roślin lnu. Rośliny opanowane przez chorobę łatwo wyrywa się z gleby. Grzyb pasożytniczy żyje w łodydze rośliny. Zaraza przenosi się za pośrednictwem nasion gleby. Środki zaradcze: Uprawa odmian odpornych, Stosowanie płodozmianu, w

0

Choroby roślin motylkowych

Kanianka – pasożyt koniczyny Obecnie w gospodarstwach naszych największe szkody w koniczynach powoduje kanianka. Kanianka jest rośliną pasożytniczą kwiatową, powszechnie wszystkim rolnikom znaną. Występuje  pasożyt w postaci miękkich, delikatnych łodyżek, które czepiają się koniczyny i za pomocą ssawek wysysają z niej soki. Pasożyt rozrasta się bardzo szybko. Tam, gdzie kanianka występuje, widzimy

0

Choroby buraków

Do najważniejszych chorób buraka należy zaliczyć zgorzel siewek buraczanych i plamistość liści. Zgorzel siewek buraczanych Choroba ujawnia się w postaci czerwienienia i brunatnienia podstawy łodyżki i podstawy korzenia. Najwyraźniej zmiana zabarwienia występuje na szyjce korzeniowej. W silnie opanowanych przez siewkach szyjka korzeniowa, wysycha i roślinka zamiera. Nie wszystkie siewki chore giną, choroba

0

Choroby wirusowe ziemniaków

Do najważniejszych chorób wirusowych ziemniaka należą: liściowój, mozaika, kędzierzawka i plamistość smugowata. Walka z chorobami wirusowymi sprowadza się do użycia możliwie zdrowych niepodlegających wirusom sadzeniaków. Ziemniaki takie można nabyć w dobrze prowadzonych gospodarstwach nasiennych. Byłoby też pożądane, aby każde gospodarstwo rolne, niezakupujące ziemniaków sadzeniaków, posiadało specjalne poletko do produkcji ziemniaków sadzeniaków. Na

0

Choroby kłębów i naci

Zaraza ziemniaczana Choroba ta opanowuje liście i kłęby ziemniaczane. Liście opanowane przez zarazę brunatnieją i cała nać przedwcześnie zamiera, co ujemnie wpływa na rozrastanie się kłębów. Kłęby opanowane przez zarazę z początku wykazują szarawe wklęśnięcia skórki, a w dalszym ciągu gnicie mięsiwa. Szczególniej silnie gnicie to występuje w okresie zimy w kopcach

0

Choroby kłębów

Posiadamy dobre warunki do uprawy ziemniaków, możemy przez to podnieść wydajność naszych upraw ziemniaczanych, jak również i rozwinąć eksport ziemniaków sadzeniaków. Pod warunkiem prowadzenia systematycznej i starannej walki z chorobami ziemniaków, ażeby podmieść plon ziemniaków, pod względem jakościowym i ilościowym. Wśród chorób ziemniaka wyróżniamy: choroby kłębów, choroby kłębów i naci, choroby wirusowe,

0

Inne choroby ździebeł i liści

Pleśń śniegowa zbóż ozimych Wiosną po śnieżnych zimach, szczególniej gdy spadł śnieg na glebę nieprzemarzniętą, widzimy na polach liście ozimin przylegające do ziemi, gnijące lub zasychające, pokryte szarym nalotem, jak gdyby pajęczyną z czerwonym odcieniem. To wyprzenie ozimin spowodowane jest przez tzw. pleśń śniegową; występuje ono na polu nierównomiernie, zazwyczaj placami. Chorobie

0

Choroby ździebeł i liści

Rdze zbóż Poza głowniami do najważniejszych chorób zbóż należą niewątpliwie rdze. Choroby te objawiają się we wczesnych okresach wegetacji w postaci plamek koloru rdzawego, jasno-żółtawego, pomarańczowego i innych; w zależności od gatunku rdzy choroba występuje na źdźbłach, liściach, pochwach liściowych, a nawet i na kłosach. W drugiej połowie lata rośliny opanowane przez

0

Choroby zbóż

Choroby zbóż są bardzo liczne i różnorodne, przy czym występują (podobnie jak i u innych roślin) na rozmaitych częściach rośliny, głównie jednak niszczą bądź ziarno, jak np. głownie, lub sporysz, bądź też źdźbło lub liście, np. rdze, mącznik itp. Głownie Kłosy zbóż opanowanych przez grzyby głowniowate posiadają całkowicie zniszczone ziarno. Odróżnimy tzw.