Choroby roślin rolniczych Archive

0

Postępowanie w wypadkach wystąpienia chorób roślin

Wcześniej opisane środki zaradcze przeciwko chorobom roślin mają przede wszystkim za zadanie zabezpieczenie rolnikowi przyszłych upraw przed chorobami. Powstaje jednak pytanie, co rolnik ma robić z roślinami rosnącymi, gdy podlegną one chorobie. Obserwacja upraw w czasie wzrostu roślin Przede wszystkim rolnik musi stale, tj. systematycznie, co pewien czas obserwować stan zdrowia roślin

0

Zabiegi uprawowe

Zabiegi te umiejętnie stosowane dają rolnikowi wspaniałe rezultaty w walce z chorobami roślin. Jako środki zaradcze przeciwko chorobom pochodzenia nieorganicznego należy przeprowadzać meliorację gruntu, glebę odpowiednio nawozić, polepszać technikę wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych przy roślinach, wykonywać je we właściwym czasie, a do uprawy wybierać odmiany roślin przystosowanych do warunków klimatycznych i glebowych. Najczęściej

0

Środki walki z chorobami roślin

Roślin chorych nie leczymy, życie większości naszych roślin gospodarskich jest krótkie i o jakimś leczeniu poszczególnych roślin na wzór zwierząt i ludzi, nie może być mowy. Wyjątek stanowią drzewa wieloletnie. Troska więc o zdrowie roślin sprowadza się do zabezpieczania upraw roślin przed chorobami. Trzeba przyznać, że współczesna nauka daje rolnikowi dużo możliwości

0

Rodzaje chorób roślin

W potocznym ujęciu – chorobą roślin nazywamy taki jej stan, w którym czynności życiowe rośliny są zakłócone, a jakość i wydajność plonu rośliny jest obniżona. Chorób roślin jest bardzo wiele, wszystkie jednak choroby dadzą się sprowadzić do kilku grup, a mianowicie są to: 1. Choroby roślin pochodzenia tzw. nieorganicznego, czyli powstające zupełnie