Inne choroby ździebeł i liści

Pleśń śniegowa zbóż ozimych

Wiosną po śnieżnych zimach, szczególniej gdy spadł śnieg na glebę nieprzemarzniętą, widzimy na polach liście ozimin przylegające do ziemi, gnijące lub zasychające, pokryte szarym nalotem, jak gdyby pajęczyną z czerwonym odcieniem. To wyprzenie ozimin spowodowane jest przez tzw. pleśń śniegową; występuje ono na polu nierównomiernie, zazwyczaj placami. Chorobie podlega przede wszystkim żyto; źdźbła opanowane przez pasożyta wydają liche kłosy, wątłe ziarno o czerwonawym zabarwieniu.

Jako środki zaradcze należy stosować:

 1. Wczesne bronowanie ozimin na wiosnę.
 2. Sianie ziarna zupełnie zdrowego.
 3. Ziarna żyta wzbudzające podejrzenie, że jest opanowane przez pasożyta, należy zaprawiać w taki sam sposób jak przeciwko śnieci.
 4. Przy silnym występowaniu choroby opłacać się może zaoranie zboża. Decyzję w tej sprawie należy powziąć po dokładnym rozważeniu skutków tego zabiegu.

Pasiastość liści jęczmienia

W lecie na liściach jęczmienia występują wydłużona brunatne kreski, obramowane żółta obwódka. W dalszym rozwoju choroby liście pękają podłużnie i rozpadają się na cienkie nitki. Choroba przenosi się za pomocą ziarna siewnego. Zakażanie ziarna siewnego odbywa się w okresie kwitnienia, gdy zarodniki grzyba pasożytniczego z liści przedostają się na słupki kwiatów.

Środki zaradcze:

 1. Używanie do siewu ziarna z pól, na których pasiastość nie występowała.
 2. W razie konieczności wysiewu ziaren przypuszczalnie zarażonych, należy je poddać zaprawieniu gorącą wodą o temp. 54 stopni Celsjusza. Zaprawianie to jest trudne. Właściwa Stacja Ochrony Roślin udzieli każdemu rolnikowi dokładnych instrukcji, jak należy je stosować.
 3. Możliwie wczesne zaorywanie ściernisk.

Podsuszka

Choroba występuje na życie, pszenicy, jęczmieniu i objawia się w postaci czernienia i obumierania podstawy ździebeł. Ziarno na roślinach chorych jest bardzo wątłe, a niekiedy kłosy tych roślin są zupełnie puste. Choroba szerzy się za pomocą zarodników, które tworzą się na grzybni, wypełniającej podstawę źdźbeł.

Środki zaradcze:

 1. Niezwłoczne po sprzęcie głębokie przeorywanie ściernisk.
 2. Bronowanie ozimin na wiosnę.
 3. Stosowanie nawozów fosforowych, a unikanie nawozów azotowych.

Mączniak zbóż

Choroba występuje na życie, pszenicy, jęczmieniu i owsie i objawia się w postaci białego lub żółtawego nalotu na liściach i pochewkach liściowych zbóż. Zarażanie roślin odbywa się za pomocą zarodników rozwijających się na grzybni pasożyta. Chore liście przedwcześnie zamierają, a kłosy roślin chorych wy-dają wątłe ziarno.

Środki zaradcze:

 1. Unikanie gęstego siewu i stanowisk podmokłych.
 2. Głębokie przyorywatnie ściernisk.

Czernienie zbóż

Źdźbła, liście, a szczególnie kłosy zbóż w lata dżdżyste pokrywają się ciemnym nalotem, składającym się ze strzępów grzybni i zarodników. Ziarno roślin silnie opanowanych przez czerń jest zwykle słabo rozwinięte. Choroba występuje tylko w lata bardzo wilgotne.