Wybór miejsca pod uprawę warzyw

Przy uprawie warzyw wczesnych wybór odpowiedniego siedliska, tj. miejsca, na którym mają one rosnąć, jest podstawową rzeczą. Tylko cieple siedliska nadają się zasadniczo pod uprawę warzyw do zbioru na okres najwcześniejszy.

Klimat. Na terenie Polski spotykamy, zależnie od okolicy, klimat zbliżony bądź do kontynentalnego, bądź do morskiego, bądź górski. Do uprawy wczesnych warzyw najlepsze są tereny leżące w sferze działania klimatu morskiego. Wobec tego jednak, że wczesne warzywa są potrzebne na całym obszarze naszego kraju, przez to należałoby wyszukiwać miejsca, które miałyby możliwe warunki do tych upraw. Tu trzeba brać pod uwagę tzw. klimat miejscowy (mikroklimat) który, niezależnie od klimatu ogólnego, w danej okolicy, czy nawet w obrębie niewielkiego skrawka ziemi – posiadać może specyficzne warunki. Składać się na to mogą następujące czynniki: ukształtowanie terenu, bliskość rzeki, jeziora, nawet stawu, moczar, osłony naturalne (jak lasy, wzgórza) od stałych wiatrów itd. Bardzo dobre pod uprawę warzyw wczesnych są ciepłe doliny rzek, zasłonięte bądź wzgórkami, bądź drzewami. Szczególnie nadają się do tego celu południowe zbocza nad rzekami. Podobne własności mają tereny w pobliżu jezior, dookoła otoczone lasami.

Każdy hodowca wczesnych warzyw, zwłaszcza prowadzący uprawę na wielką skalę, powinien przede wszystkim umieć wykorzystać naturalne warunki swojej okolicy, po czym zastosować konieczne czynności zmierzające do otrzymania wczesnych jarzyn. Wtedy wyniki będą pewniejsze i niższym dadzą się osiągnąć kosztem.

Położenie. Z powyższym łączy się ściśle sprawa położenia i wystawy.

Wczesne warzywa potrzebują do swego rozwoju miejsc niezasłoniętych przed promieniami słonecznymi, a więc otwartych w znaczeniu dostępu światła. Uprawy więc wczesnych warzyw w sadach, czy cieniu innych drzew lub budynków są wykluczone.

Do wczesnego wzrostu i dojrzewania warzyw jest pożądana południowa wystawa, to jest pochylenie danego terenu ku południowi,  wtedy bowiem rola wcześniej i lepiej się nagrzewa, a wegetacja raźno postępuje naprzód. Pamiętać tu trzeba jednak, że pochyły teren potrzebuje dużo wody, wobec łatwości jej spływa w miejsca niżej położone. Przeoczenie tego faktu miałoby następstwa bardzo smutne i łatwo zrozumiałe.

Gleba. Typ gleby pod uprawę wczesnych warzyw odgrywa poważną rolę. Zły wybór w tymi wypadku może nas narazić na poważne straty, Jako ogólną zasadę możemy postawić, że tylko cieple z natury swej gleby nadają się do tej uprawy, nie tylko dlatego, że na nich cala wegetacja zachodzi szybciej, ale przede wszystkim prędzej można wejść na pole i rolę uprawiać, co znacznie przyspiesza siew oraz sadzenie warzyw w gruncie. Oczywiście na glebach przysuchych uprawiać można warzywa tylko wtedy – gdy teren uprawy możemy nawodnić, czy w inny sposób wodą zasilać. W zasadzie z pod uprawy warzyw wczesnych są wykluczone iły i mocne gliny oraz ziemie podmokłe i torfiaste. Piaski mogą być dobre o tyle, o ile, poza dostarczeniem dostateczną ilości wody doprowadzimy je do kultury ziemi ,,ogrodowej” przez odpowiednie nawożenie.