Burak cz. 9

Ponieważ ogromna stosunkowo ilość wody w burakach pastewnych zmniejsza ich wartość odżywczą i powoduje psucie się ich w kopcach, należy starać się przy uprawie buraków pastewnych o odmiany, bogatsze w substancję suchą i sadzić je gęściej, aniżeli dotychczas, przy czym powstają osobniki o mniejszej wadze i mniejszej zawartości wody.

W nowszym czasie przekonano się, że zawartość cukru w burakach pastewnych stosuje się zupełnie do zawartości suchej, podczas gdy ilość niecukru, a w nim czystego proteinu którego jest bardzo mało, nie ulega większym zmianom. Dla tego, należy przy selekcji buraków pastewnych zważać także na absolutną ilość cukru, wskazującą równocześnie wysoką zawartość substancji suchej.

Niektóre hodowle buraków pastewnych np. Borries w Eckendorfie uwzględniały dotychczas, prócz wagi tylko zawartość substancji suchej. Ponieważ jednakże polaryzacja jest łatwa do wykonania, trzeba obecnie zwrócić głównie na to uwagę, w jakiej odległości i przy jakiej wadze buraków pastewnych można osiągnąć z 1 morga największą ilość cukru, odnośnie substancji suchej. W każdym razie, chodzi tu o rozstrzygnięcie kwestii, czy burak pastewny może wydać tyle cukru, co burak cukrowy, naturalnie przy większej zawartości niecukru.