Burak cz. 1

Do działu tego zaliczamy rośliny, wydające nasienie  zwykle w drugim dopiero roku.

Hodowla ich nasienia wymaga większej umiejętności, troskliwości, naraża na większe ryzyko, lecz zapewnia też większe zyski, niż uprawa ziemiopłodów jednorocznych, gdyż za nasienie takie znacznie wyższą otrzymujemy cenę.

Ważny wpływ wywiera tu wybór osobników, mających dać nasienie w przyszłym roku, oraz dobre, a zarazem tanie przechowanie ich przez zimę.

Grunt pod wysadki powinien być głęboko spulchniony, starannie uprawiony; cała uprawa winna odbywać się o ile możności za pomocą narzędzi konnych, sadzić więc należy w rządki w tej odległości, ażeby łatwo można było je później obrabiać narzędziami.

Odpowiednia odległość wysadków od siebie powinna być ściśle przestrzeganą i zastosowaną do odmiany, gatunku ziemi, stanu kultury i miejscowych warunków. Troskliwe pielęgnowanie podczas wzrostu, pielenie, okopywanie, obredlanie itp. czynności, oraz sam sprzęt, wymagają niemało nakładu.

Produkcja nasienia roślin okopowych jak buraków, marchwi itp. mocno grunt uboży, dla tego trzeba go nawozić często i obficie; nie należy więc szczędzić obornika, kompostu i nawozów pomocniczych. Wysadki wolą w ziemi tak zwaną starą siłę; sadzi się je zwykle w drugim roku po nawiezieniu obornikiem.