Rośliny okopowe Archive

0

Burak cz. 10

Przy wyborze (selekcji) buraków na nasienniki uwzględniamy cechy ich zewnętrzne i własności wewnętrzne. Chcąc otrzymać z buraków nasienniki, uprawia się najodpowiedniejszą odmianę bardzo starannie, ze szczególniejszą uwagą na równomierne sadzenie w jednakowych odległościach. Przy sprzęcie w jesieni wybiera się na nasienniki korzenie typowe z pola, pod każdym względem najnormalniejszego i najpiękniejszego według

0

Burak cz. 9

Ponieważ ogromna stosunkowo ilość wody w burakach pastewnych zmniejsza ich wartość odżywczą i powoduje psucie się ich w kopcach, należy starać się przy uprawie buraków pastewnych o odmiany, bogatsze w substancję suchą i sadzić je gęściej, aniżeli dotychczas, przy czym powstają osobniki o mniejszej wadze i mniejszej zawartości wody. W nowszym czasie

0

Burak cz. 8

Z biegiem czasu, wobec rozwoju przemysłu cukrowniczego u nas, zwrócono większą uwagę na hodowlę buraka cukrowego, zaniedbując przez to dawniejszą hodowlę buraka pastewnego. I nie dziw, gdyż burak cukrowy jest ziemiopłodem bardziej rozpowszechnionym i ważniejszym, przy tym cel hodowli jest zupełnie jasny, tj. dążenie do wytworzenia jak największej ilości cukru z jednostki

0

Burak cz. 7

Odmiana Klein Wanzleben hodowli braci Dippe i hodowla Rabbełhge i Gieseche odznacza się najwyższą cukrowością, przy najwyższym plonie z morga czyli najwyższą wydajnością cukru z morga. Przy produkcji nasienia buraków rozróżniamy dwa kierunki; uprawiamy buraki nasienne w celu dalszej hodowli nasienia lub też dla wyprodukowania buraków, bądź to inwentarza na paszę, bądź

0

Burak cz. 6

Tak np. słynne buraki Klein-Wanzleben pochodzą od szlązkich, uszlachetnionych przez dobór wysadków według zawartości cukru i wagi korzenia, a Beslehorna najbogatsze w cukier powstał prawdopodobnie przez krzyżowanie Vilmorin’a z jedną z niemieckich białych odmian. Z odmian francuskich naczelne miejsce zawsze jeszcze zajmują odmiany Vilmorin’a. Burak biały Vilmorin’a, dawniej selerowatego kształtu dzisiaj ma

0

Burak cz. 5

Odmian jest bardzo wiele, a ilość ich mnoży się z każdym rokiem; przytaczamy tu tylko odmiany ważniejsze. Burak biały sląski, ma kształt gruszkowaty, o liściu cienkim, jasnozielonym, o brzegach lekko sfałdowanych; głowa niewiele nad ziemię wystaje, miąższ biały. Jest on dosyć wymagający co do ziemi, ale wytrzymalszy na zmiany atmosferyczne od dwóch

0

Burak cz. 4

Jako pastewne bywają także obecnie zalecane buraki t. zw. półcukroice, różowe, flaszkowate, niezbyt wielkie, hodowli Vilmorina. Po wykryciu cukru krystalicznego w buraku pastewnym przez Marggrafa w r. 1747 i po założeniu pierwszej cukrowmi buraczanej przez Acharda w r. 1796 utrwaliło się powoli drogą systematycznych badań przekonanie, że można znacznie podnieść cukrowość buraków

0

Burak cz. 3

Z pomiędzy odmian o korzeniach długich wyróżniają się: 1) Buraki czerwone Mamuty, najdłuższe ze znanych, walcowate, ku końcowi niewiele zwężające się. Wydają najobfitsze zbiory na gruntach nadrzecznych, próchniczno-gliniastych, z głęboką warstwą rodzajną. 2) Buraki olbrzymie pałkowe, nad ziemię wyrastające, żółte lub czerwone, udają się dobrze na zwięźlejszym gruncie. 3) Buraki olbrzymie Pohla,

0

Burak cz. 2

Z nawozów pomocniczych dobrze skutkują nawozy azotowe w połączeniu z fosforowymi: gdzie w ziemi brak wapna i potasu, tam trzeba dodać i tych składników. Ażeby pędy nasienne mogły wyrosnąć należycie, kwitnąć i dojrzałe nasienie wydać, na to potrzebują sprzyjających warunków, a mianowicie dostatecznej ilości wilgoci aż do zakwitnięcia, następnie pogody podczas kwitnięcia,

0

Burak cz. 1

Do działu tego zaliczamy rośliny, wydające nasienie  zwykle w drugim dopiero roku. Hodowla ich nasienia wymaga większej umiejętności, troskliwości, naraża na większe ryzyko, lecz zapewnia też większe zyski, niż uprawa ziemiopłodów jednorocznych, gdyż za nasienie takie znacznie wyższą otrzymujemy cenę. Ważny wpływ wywiera tu wybór osobników, mających dać nasienie w przyszłym roku,