Burak cz. 7

Odmiana Klein Wanzleben hodowli braci Dippe i hodowla Rabbełhge i Gieseche odznacza się najwyższą cukrowością, przy najwyższym plonie z morga czyli najwyższą wydajnością cukru z morga. Przy produkcji nasienia buraków rozróżniamy dwa kierunki; uprawiamy buraki nasienne w celu dalszej hodowli nasienia lub też dla wyprodukowania buraków, bądź to inwentarza na paszę, bądź też dla cukrowni. W pierwszym razie chodzi nam głównie o uszlachetnienie danej odmiany, polepszenie jej przymiotów rasowych, a wreszcie u buraków pastewnych o podwyższenie zawartości substancji suchej i wzbogacenie w materie odżywcze lub o podwyższenie cukrowości u buraków cukrowych. Prace przy produkcji nasion buraków pastewnych i cukrowych są w ogóle jedne i te same; ponieważ jednakże cele hodowli różnią się pomiędzy sobą, zachodzi także w szczegółach pojedynczych pewna różnica.

Hodowla nasion temu jedynie się udaje, kto łączy znajomość rzeczy z pilnością, starannością i sumiennością; prócz tego powinny klimat i gleba sprzyjać nasiennikom. Ponieważ w wielu gospodarstwach brak powyższych warunków, lepiej dla nich zatem nabywać odpowiednie nasiona od firm znanych i renomowanych.