Burak cz. 10

Przy wyborze (selekcji) buraków na nasienniki uwzględniamy cechy ich zewnętrzne i własności wewnętrzne. Chcąc otrzymać z buraków nasienniki, uprawia się najodpowiedniejszą odmianę bardzo starannie, ze szczególniejszą uwagą na równomierne sadzenie w jednakowych odległościach.

Przy sprzęcie w jesieni wybiera się na nasienniki korzenie typowe z pola, pod każdym względem najnormalniejszego i najpiękniejszego według cech zewnętrznych, jak kształtu, wielkości korzeni i rozwoju liści.

Każda odmiana ma właściwe sobie typowe cechy; wszystkie osobniki mniej typowe, tak pod względem ulistnienia jak i kształtu i wagi korzenia (nieforemne, za małe, za duże), należy odrzucić, oddając je do fabryki.

Wysadkom obcina się liście na 2 cale od głowy i przechowuje przez zimę prawidłowo w odpowiednich piwnicach lub też w kopcach, a raczej dołach do 4 stóp szerokich, a 4 stopy głębokich. W rowach tych układa się buraki nasienne w jednym rzędzie, głowami do góry i przykrywa na 6 cali ziemią i nakrywa je przed zimą ziemią na 3 stopy grubości.