Rośliny okopowe Archive

0

Marchew cz. 3

Przechowuje się je w piwnicach lub na połach w kopcach. Piwnica powinna być nie wilgotna, przewiewna; marchew układa się warstwami, suchym piaskiem przesypywanymi, w kopce stożkowate, u spodu szersze, ku górze coraz węższe, główkami na zewnątrz, końcami korzeni do środka kopców. Kopce należy w zimie często oglądać i wyrzucać z piwnicy wszystkie

0

Marchew cz. 2

Z odmian czerwonych można zalecić do uprawy polowej jedynie tylko Marchew czerwoną Altringham, pochodzącą z Anglii; korzeń jej jest czerwony, wydłużony, nać szczupła, rozścielająca się na ziemi; sprzęt daje mniej obfity, lecz jest smaczna, słodka, z tego powodu, może być uprawianą w okolicach podmiejskich, na sprzedaż i na pokarm dla ludzi. Praktyka

0

Marchew cz. 1

Rośnie w dzikim stanie w całej Europie i u nas, gdzie znaleźć ją można wszędzie na suchych łąkach, pastwiskach i przy drogach. Korzeń marchwi dziko rosnącej jest cienki, twardy, łykowaty, bez smaku, u marchwi w ogrodzie lub na polu uprawianej gruby, mięsisty, soczysty i słodkawy. Rozróżniamy dość liczne odmiany, wytworzone przez umiejętną

0

Burak cz. 17

Chcąc zapewnić sobie postęp w uszlachetnieniu także i w łatach następnych, należy corocznie wybierać z większej ilości wysadków pewną, niewielką ilość egzemplarzy, obdarzonych wyraźnie cechami pożądanymi, a nasienie z nich zbierać oddzielnie. W ostatnim czasie hodowla nasion buraczanych bardzo się u nas rozwinęła. Pierwsze miejsce zajmują gubernie Południowo-Zachodnie i Królestwo Polskie, gdzie

0

Burak cz. 16

Co się tyczy sadzenia nasienników buraków pastewnych, to w niektórych podręcznikach radzą wysadki sadzić w ziemię tylko tak głęboko, jak buraki rosły w pierwszym roku; jest to zasada mylna, gdyż nawet i odmiany całkiem nad powierzchnią ziemi rosnące, trzeba umieszczać tak, aby z ziemi tylko korona buraka wyzierała. .Mówiąc o szkółkach zbożowych

0

Burak cz. 15

Gdy końce łodyg nasiennych zaczynają brunatnieć, a wnętrze ziarna nasiennego napełnione jest mączką, o czym przekonać się można przez przegryzienie ziarna, można zacząć sprzątać nasiona. Łodygi nasienne ścina się sierpem; ponieważ wysadki nierówno dojrzewają, najlepiej zbierać je kilka razy, póki zupełnie nie dojrzeją. Przy sprzęcie wiążą nieraz wysadki w małe pęczki, w

0

Burak cz. 14

Wcześnie na wiosnę wysadza się nasienniki w starannie uprawioną rolę, która ma być głęboka, nie świeżo nawieziona, lecz w dawnej sile nawozowej. Dodatek nawozów sztucznych, jak superfosfatu, saletry pod wysadki bardzo się opłaca. Pole wysadkowe trzeba wybrać w jak największym oddaleniu od pól, obsianych innymi gatunkami nasion buraczanych, chcąc uniknąć skrzyżowania kwiatów.

0

Burak cz. 13

Takie postępowanie jest jednakże zależne tylko od widzimisię hodowcy, gdyż nieraz burak, należący do trzeciej klasy, czyli odrzucony przez jednego hodowcę, może być nie gorszym od buraka, zaliczonego do drugiego u innego. W celu łatwiejszej produkcji nasienia handlowego stosuje się z korzyścią metodę sadzonkową, która polega na otrzymaniu z nasienia macierzystego małych

0

Burak cz. 12

Buraki, które okazały się zupełnie odpowiednimi pod względem swego ciężaru gatunkowego, zostają następnie ściśle badane na zawartość w nich cukru, którą oznacza się za pomocą sposobu wagowego Pelleta lub sposobu sokowego Behla. Obecnie sposób Pelleta uznano za najwięcej racjonalny; polega on na bezpośrednim oznaczaniu cukru w buraku za pomocą dygestyi na zimno.

0

Burak cz. 11

W ten sposób przechowane nasienniki nie ulegają z jednej strony nadmiernemu rozgrzaniu się, a wskutek tego wyrośnięciu, z drugiej zaś przemarznięciu. Piwnice do przechowywania wysadków powinny być przewiewne, buraki w nich składane w warstwach nie za wysokich, przesypanych piaskiem lub ziemią. Ściślejszy wybór nasienników według własności wewnętrznych następuje zimą. W ciągu miesięcy