Główne odmiany zbóż cz. 16

Jęczmień (Hordeum vulgare L.), zajmuje bezspornie pomiędzy zbożami jarymi najwybitniejsze miejsce. Ziarno jego nie tylko dostarcza paszy i cennego materiału do wyrobu różnych gatunków kaszy, ale nadto obszerne ma zastosowanie w przemyśle piwowarskim i gorzelniczym, skutkiem czego zawsze jest chętnie nabywane, a produkcja jego w wielu razach może stanowić ważne źródło dochodu gospodarczego.

Kłos jęczmienia składa się z jednokwiatowych kłosków, po trzy na jednej podstawie osadzonych, a odpowiednio do tego, czy jeden tylko z kłosków, czy też wszystkie są rodzajne, kłos przedstawia się złożony z dwóch, czterech lub sześciu rzędów.

Ziarno jest zwykle zrośnięte z plewą koronową, długą liścią zakończone.

Wyróżniamy trzy gatunki, z licznymi do nich należącymi odmianami.

1) Jęczmień sześciorzędowy przedstawia się o sześciu regularnych rzędach, z ośćmi długimi, także regularnie na wszystkie strony wystającemu. Jest ozimy lub jary; ozimy udaje się na gruncie dobrym, jest nader czuły na przymrozki wiosenne, plon daje niepewny. Jary jest również wrażliwy na przymrozki wczesne, plonuje dobrze, lecz ziarno jego jest małe, gruboskórne, niedorównywające w swych przymiotach jęczmieniom cztero i dwurzędowym.