1

Główne odmiany zbóż cz. 10

2-gi gatunek: Pszenica angielska (Triticum turgidum L.) ma źdźbła tęgie, długie, zwykle wewnątrz, w górnej części, rdzeniem wypełnione. Kłosy grubsze, więcej ścieśnione, aniżeli u zwyczajnej, czworograniaste, ościste. Ziarno bywa duże, pełne, silnie obsadzone w plewie, koloru białego lub czerwonawego, gruboskórne. Z pomiędzy odmian tego gatunku wymieniamy: pszenicę Taganrogską, o kłosie białym, ziarnie

1

Główne odmiany zbóż cz. 9

Banatka, biało kłosista i czerwonokłosista, o ziarnie czerwonawym, szklistym, uprawiana powszechnie na Węgrzech, wprowadzona do Rosji przez prof. Stebut’a. Rodzi się wybornie w guberniach południowo-zachodnich, gdzie zajmuje obszerne przestrzenie. Dojrzewa o 7 do 8 dni wcześniej od innych pszenic. Wadą jej jest skłonność do wylęgania, z tego powodu, zaleca się ją siać

1

Główne odmiany zbóż cz. 8

Po wykłoszeniu, przedstawia okazały widok, gdyż ma kłosy niezbyt długie, lecz nadzwyczaj grube, zbite, czworograniaste, u góry pałkowato zakończone, białawe, z szarawym odcieniem. Dojrzewa u nas bardzo późno, a ze względu na wielką wrażliwość na mrozy, stanowczo jej u nas polecać nie można. Podobną do poprzedniej jest pszenica Grenadycrslsa, wyhodowana w Svalöf;

1

Główne odmiany zbóż cz. 7

Kłos ma czerwony, bardzo podobny do Sandomierki, lecz grubszy i dłuższy, ziarno drobne, lecz jednolite, ciężkie, na pół szkliste. Dojrzewa o 1 lub 2 wcześniej, jak Sandomierka, uszlachetniona przez szkółkową uprawę w Sobieszynie, dawała dobre plony; zasługuje na rozpowszechnienie w tych zwłaszcza okolicach, gdzie zależy nam na wcześniejszym dojrzeniu ziarna. Trump pochodzenia

1

Główne odmiany zbóż cz. 6

Sandomierka, przeniesiona do wschodnich guberni Rosji, staje się z początku czułą na zimno, lecz przy odpowiedniej kulturze, z czasem rodzi i tam dobrze. Uprawianą bywa na większych obszarach w wielu gospodarstwach gub. Podolskiej. Modliborzycka, wyhodowana przez p. K. Grodzickiego w Modliborzycach (gub. Radomska), który od lat kilkunastu dochodził plenności różnych odmian pszenicy

1

Główne odmiany zbóż cz. 5

Wysoko-Litewska, wyhodowana przez K. Bielawskiego, administratora dóbr Wysokie-Litewskie (gub. Grodzieńska), wyrasta wysoko, krzewi się mocno, kłos ma długi, nabity, biały, okazały, ziarno grube, białe. Dojrzewa nieco później od poprzednich. Chętnie uprawiana w wielu okolicach Królestwa i Cesarstwa. Niedrzwicka, biorąca swą nazwę od majątku, w którym wytworzoną została z pszenicy hodowli Yilmorina przez

1

Główne odmiany zbóż cz. 4

Do najbardziej rozpowszechnionych należą: Puławka, nazywana dawniej niesłusznie „Kostromką“ (w gub. Kostromskiej wcale nie uprawiają pszenicy ozimej); przywiezioną w r. 1867 przez prof. Kowalskiego z wystawy Paryskiej i rozmnożona na polach doświadczalnych instytutu rolniczego w Nowo-Aleksandrii, wkrótce rozpowszechniła się w Lubelskim, a następnie w całym Królestwie Polskim i przyległych mu okolicach. Słomę

1

Główne odmiany zbóż cz. 3

Gatunki ościste, a szczególniej omszone, o wiele łatwiej nasiąkają wilgocią i dłużej ją zatrzymują, a tern samem większe przedstawiają niebezpieczeństwo, ze względu na porośnięcie, aniżeli gatunki bezostne i nagie. Ziarno pszenicy bywa białawe, żółtawe, czerwonawe, brunatne, z różnymi odcieniami. Pszenica o ziarnie nagim, tj. wypadającym z plew po omłóceniu, obejmuje cztery poniżej

1

Główne odmiany zbóż cz. 2

Ozime odmiany pszenicy dają w porównaniu z jarymi znacznie większy plon; ziarno ich jest więcej poszukiwane i płacą za nie wyższe ceny. Uprawa ich jest wprawdzie kosztowniejszą, dane powyższe przemawiają jednak na korzyść ozimych odmian w tych okolicach, gdzie niezbyt surowy klimat na to pozwala. W środkowej Rosji, w pasie, odpowiadającym położeniu

1

Główne odmiany zbóż cz. 1

Obok wyboru dobrego ziarna, dobór stosownych odmian wpływa w wysokim stopniu na ulepszenie zboża i osiągnięcie większych plonów. Pszenica od najdawniejszych czasów była przedmiotem najtroskliwszej uprawy, dążącej do wyprodukowania jak najpiękniejszego ziarna, ponieważ zaś wzrost jej, budowa kłosa, oraz własności ziarna w znacznej części zależą od zmiennych wpływów klimatycznych i od czynników