Główne odmiany zbóż cz. 6

Sandomierka, przeniesiona do wschodnich guberni Rosji, staje się z początku czułą na zimno, lecz przy odpowiedniej kulturze, z czasem rodzi i tam dobrze.

Uprawianą bywa na większych obszarach w wielu gospodarstwach gub. Podolskiej.

Modliborzycka, wyhodowana przez p. K. Grodzickiego w Modliborzycach (gub. Radomska), który od lat kilkunastu dochodził plenności różnych odmian pszenicy krajowej i zagranicznej. Według informacji, udzielonej mi łaskawie przez niego, nabył on przed laty od kupca Galie go w Toruniu gatunek pszenicy białej, ze wzmianką, iż dobrze plonuje; w istocie też, przez kilka pierwszych lat, zawsze dawała lepszy plon, aniżeli inne gatunki. Kiedy nareszcie w r. 1866 w całym kraju pszenica została zarażona i dała tylko po 3 ziarna plonu, a owa z Torunia do 10 ziaren, zarzucił wszystkie inne gatunki i tej stale odtąd się trzymał, poprawiwszy ją cztery razy w uszlachetnieniu, pod względem piękności ziarna i plonu.