0

Choroby zbóż

Choroby zbóż są bardzo liczne i różnorodne, przy czym występują (podobnie jak i u innych roślin) na rozmaitych częściach rośliny, głównie jednak niszczą bądź ziarno, jak np. głownie, lub sporysz, bądź też źdźbło lub liście, np. rdze, mącznik itp. Głownie Kłosy zbóż opanowanych przez grzyby głowniowate posiadają całkowicie zniszczone ziarno. Odróżnimy tzw.

0

Postępowanie w wypadkach wystąpienia chorób roślin

Wcześniej opisane środki zaradcze przeciwko chorobom roślin mają przede wszystkim za zadanie zabezpieczenie rolnikowi przyszłych upraw przed chorobami. Powstaje jednak pytanie, co rolnik ma robić z roślinami rosnącymi, gdy podlegną one chorobie. Obserwacja upraw w czasie wzrostu roślin Przede wszystkim rolnik musi stale, tj. systematycznie, co pewien czas obserwować stan zdrowia roślin

0

Zabiegi uprawowe

Zabiegi te umiejętnie stosowane dają rolnikowi wspaniałe rezultaty w walce z chorobami roślin. Jako środki zaradcze przeciwko chorobom pochodzenia nieorganicznego należy przeprowadzać meliorację gruntu, glebę odpowiednio nawozić, polepszać technikę wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych przy roślinach, wykonywać je we właściwym czasie, a do uprawy wybierać odmiany roślin przystosowanych do warunków klimatycznych i glebowych. Najczęściej

0

Środki walki z chorobami roślin

Roślin chorych nie leczymy, życie większości naszych roślin gospodarskich jest krótkie i o jakimś leczeniu poszczególnych roślin na wzór zwierząt i ludzi, nie może być mowy. Wyjątek stanowią drzewa wieloletnie. Troska więc o zdrowie roślin sprowadza się do zabezpieczania upraw roślin przed chorobami. Trzeba przyznać, że współczesna nauka daje rolnikowi dużo możliwości

0

Rodzaje chorób roślin

W potocznym ujęciu – chorobą roślin nazywamy taki jej stan, w którym czynności życiowe rośliny są zakłócone, a jakość i wydajność plonu rośliny jest obniżona. Chorób roślin jest bardzo wiele, wszystkie jednak choroby dadzą się sprowadzić do kilku grup, a mianowicie są to: 1. Choroby roślin pochodzenia tzw. nieorganicznego, czyli powstające zupełnie

0

Ziemniaki cz. 8

Zostawiony naturze, zapładnia się niekiedy pyłkiem innego kwiatu, przyniesionego przez wiatr lub owady, o czym rolnik nieraz nic nie wie. Dzieje się to głównie za pośrednictwem różnych muszek, które przenoszą pyłek kwiatowy na znamiona innych kwiatów. Nie udowodniono wprawdzie jeszcze, czy i bez zapylenia obcym pyłkiem, nasienie ziemniaka może wytwarzać nowe formy,

0

Ziemniaki cz. 7

W nowszym czasie zwrócono uwagę na to, że obfity plon ziemniaków zależy także i od plenności krzaka, z którego kłęby pochodzą. Niedostatecznym więc jest wybieranie do sadzenia ziemniaków odpowiedniej wielkości tj. średniaków, ważną jest także rzeczą plenność krzaka, z którego kłęby bierze się do sadzenia, gdyż przymiot ten może stać się dziedzicznym.

0

Ziemniaki cz. 6

Wszystkie pędy, wyrastające z podkładek, starannie obcinano tak, że przyswajanie pokarmu mogło się odbywać tylko za pomocą zraza i jego rozgałęzienia. Po wybraniu kłębów, dokonanym w późnej jesieni, okazało się, że mieszańców nie było ani śladu, a kłęby nosiły cechę roślin macierzystych. Jako „curiosum“ przytoczyć tu wypada ciekawą próbę szczepienia, dokonaną przed

0

Ziemniaki cz. 5

Ziemniaki można rozmnażać nie tylko z kłębów całych lub pokrajanych; można je także szczepić i kopulizować lub rozmnażać z kiełków i odkładów (ablegrów). Szczepienie i okulizowanie ma na celu wyhodowanie nowych pośrednich odmian przez połączenie dwóch odmian różnych przymiotów. Przy szczepieniu wycina się z gęba kawałek w kształcie klina i umieszcza w

0

Ziemniaki cz. 4

Z pomiędzy różnych sposobów sadzenia, sadzenie pod pług uważa się za najmniej odpowiednie. W pewnych jednak razach, a mianowicie na roli suchej lub łatwo zachwaszczającej się, sposób ten jest uzasadniony. Zwykle sadzi się kłęby co drugą skibę, sadząc je w pulchną, wyoraną ziemię, a nie kładąc ich, jak to często się robi,