0

Burak cz. 15

Gdy końce łodyg nasiennych zaczynają brunatnieć, a wnętrze ziarna nasiennego napełnione jest mączką, o czym przekonać się można przez przegryzienie ziarna, można zacząć sprzątać nasiona. Łodygi nasienne ścina się sierpem; ponieważ wysadki nierówno dojrzewają, najlepiej zbierać je kilka razy, póki zupełnie nie dojrzeją. Przy sprzęcie wiążą nieraz wysadki w małe pęczki, w

0

Burak cz. 14

Wcześnie na wiosnę wysadza się nasienniki w starannie uprawioną rolę, która ma być głęboka, nie świeżo nawieziona, lecz w dawnej sile nawozowej. Dodatek nawozów sztucznych, jak superfosfatu, saletry pod wysadki bardzo się opłaca. Pole wysadkowe trzeba wybrać w jak największym oddaleniu od pól, obsianych innymi gatunkami nasion buraczanych, chcąc uniknąć skrzyżowania kwiatów.

0

Burak cz. 13

Takie postępowanie jest jednakże zależne tylko od widzimisię hodowcy, gdyż nieraz burak, należący do trzeciej klasy, czyli odrzucony przez jednego hodowcę, może być nie gorszym od buraka, zaliczonego do drugiego u innego. W celu łatwiejszej produkcji nasienia handlowego stosuje się z korzyścią metodę sadzonkową, która polega na otrzymaniu z nasienia macierzystego małych

0

Burak cz. 12

Buraki, które okazały się zupełnie odpowiednimi pod względem swego ciężaru gatunkowego, zostają następnie ściśle badane na zawartość w nich cukru, którą oznacza się za pomocą sposobu wagowego Pelleta lub sposobu sokowego Behla. Obecnie sposób Pelleta uznano za najwięcej racjonalny; polega on na bezpośrednim oznaczaniu cukru w buraku za pomocą dygestyi na zimno.

0

Burak cz. 11

W ten sposób przechowane nasienniki nie ulegają z jednej strony nadmiernemu rozgrzaniu się, a wskutek tego wyrośnięciu, z drugiej zaś przemarznięciu. Piwnice do przechowywania wysadków powinny być przewiewne, buraki w nich składane w warstwach nie za wysokich, przesypanych piaskiem lub ziemią. Ściślejszy wybór nasienników według własności wewnętrznych następuje zimą. W ciągu miesięcy

0

Burak cz. 10

Przy wyborze (selekcji) buraków na nasienniki uwzględniamy cechy ich zewnętrzne i własności wewnętrzne. Chcąc otrzymać z buraków nasienniki, uprawia się najodpowiedniejszą odmianę bardzo starannie, ze szczególniejszą uwagą na równomierne sadzenie w jednakowych odległościach. Przy sprzęcie w jesieni wybiera się na nasienniki korzenie typowe z pola, pod każdym względem najnormalniejszego i najpiękniejszego według

0

Burak cz. 9

Ponieważ ogromna stosunkowo ilość wody w burakach pastewnych zmniejsza ich wartość odżywczą i powoduje psucie się ich w kopcach, należy starać się przy uprawie buraków pastewnych o odmiany, bogatsze w substancję suchą i sadzić je gęściej, aniżeli dotychczas, przy czym powstają osobniki o mniejszej wadze i mniejszej zawartości wody. W nowszym czasie

0

Burak cz. 8

Z biegiem czasu, wobec rozwoju przemysłu cukrowniczego u nas, zwrócono większą uwagę na hodowlę buraka cukrowego, zaniedbując przez to dawniejszą hodowlę buraka pastewnego. I nie dziw, gdyż burak cukrowy jest ziemiopłodem bardziej rozpowszechnionym i ważniejszym, przy tym cel hodowli jest zupełnie jasny, tj. dążenie do wytworzenia jak największej ilości cukru z jednostki

0

Burak cz. 7

Odmiana Klein Wanzleben hodowli braci Dippe i hodowla Rabbełhge i Gieseche odznacza się najwyższą cukrowością, przy najwyższym plonie z morga czyli najwyższą wydajnością cukru z morga. Przy produkcji nasienia buraków rozróżniamy dwa kierunki; uprawiamy buraki nasienne w celu dalszej hodowli nasienia lub też dla wyprodukowania buraków, bądź to inwentarza na paszę, bądź

0

Burak cz. 6

Tak np. słynne buraki Klein-Wanzleben pochodzą od szlązkich, uszlachetnionych przez dobór wysadków według zawartości cukru i wagi korzenia, a Beslehorna najbogatsze w cukier powstał prawdopodobnie przez krzyżowanie Vilmorin’a z jedną z niemieckich białych odmian. Z odmian francuskich naczelne miejsce zawsze jeszcze zajmują odmiany Vilmorin’a. Burak biały Vilmorin’a, dawniej selerowatego kształtu dzisiaj ma