Burak cz. 13

Takie postępowanie jest jednakże zależne tylko od widzimisię hodowcy, gdyż nieraz burak, należący do trzeciej klasy, czyli odrzucony przez jednego hodowcę, może być nie gorszym od buraka, zaliczonego do drugiego u innego.

W celu łatwiejszej produkcji nasienia handlowego stosuje się z korzyścią metodę sadzonkową, która polega na otrzymaniu z nasienia macierzystego małych wysadków, od 100  – 300 gr. Przekonano się bowiem, że małe buraki produkują nasienie, wydające buraki, tak samo obfitujące w cukier, co nasiona dużych buraków. Przy tym sposobie uprawy buraków nasiennych sieje się nasienie wyborowe gęsto siewnikiem rzędowym, zazwyczaj w odległości rzędów 8 – 12 cali, przerywa się i pozostawia buraki w odległości 2 – 3 cali od siebie. W takich warunkach wyrastają wysadki cienkie, długie o kształcie wrzecionowatym, które wysadzamy w następnym roku na wiosnę jako nasienniki, mające wydać nasienie handlowe.

Z licznych doświadczeń wynika, że metoda sadzonkowa odznacza się: oszczędnością na drogocennym nasieniu macierzystym, łatwością rozmnożenia wyborowego nasienia, taniością produkcji. Prócz tego, odznacza się nasienie, uzyskane tym sposobem, większą dorodnością i jednostajnością siły kiełkowania.